Liên hợp quốc cần 4,3 tỷ USD cho các hoạt động nhân đạo tại Yemen

Liên hợp quốc ước tính tổng cộng 21,6 triệu người, chiếm 2/3 dân số Yemen, cần hỗ trợ nhân đạo trong năm nay, giảm từ 23,4 triệu người trong năm 2022.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết cơ quan này cần 4,3 tỷ USD để tài trợ cho các hoạt động nhân đạo tại Yemen trong năm 2023.Theo đó, cơ quan này thông báo họ có kế hoạch cung cấp viện trợ khẩn cấp cho 14 triệu người tại quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này trong năm nay. Theo ước tính, tổng cộng 21,6 triệu người, chiếm 2/3 dân số Yemen, cần hỗ trợ nhân đạo trong năm nay, giảm từ 23,4 triệu người năm 2022.

Thực hiện : Quỳnh Hoa