Lịch sử là môn học bắt buộc trong chương trình Giáo dục phổ thông

Đây là kế hoạch mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành vào tối 11/7.

Phần học bắt buộc sẽ có thời lượng 52 tiết/năm ở cấp THPT. Số tiết này sẽ cung cấp kiến thức phổ thông, cốt lõi về toàn bộ lịch sử thế giới và Việt Nam. 

Sau khi hoàn thành 52 tiết bắt buộc trên, Lịch sử sẽ nằm trong nhóm môn học tự chọn ở cụm môn Khoa học xã hội, cho phép học sinh được tùy chọn học hay không theo sở thích và định hướng nghề nghiệp. 

Bộ đang xây dựng, điều chỉnh Chương trình Lịch sử cấp Trung học Phổ thông phần bắt buộc để kịp thời triển khai ngay trong năm học tới đây. Các trường sẽ tổ chức các đợt tập huấn cho giáo viên và các trường về phần nội dung Lịch sử bắt buộc mới trước ngày 20/9.

Sự thay đổi từ môn lựa chọn thành môn có cả phần bắt buộc và lựa chọn là theo yêu cầu của Quốc hội tại nghị quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV thông qua ngày 16/6. Trước đó, môn Lịch sử là môn tự chọn áp dụng với lớp 10 từ năm học 2022-2023 tạo ra nhiều tranh cãi.

Thực hiện : Phạm Ngọc Hà