Lễ hội Cổ Loa đón bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

Lễ hội đền Cổ Loa là một trong những lễ hội lâu đời của văn hóa Việt Nam để tưởng nhớ công đức của vua An Dương Vương - người có công thành lập nên nhà nước đầu tiên của nước ta. Mới đây, Lễ hội Cổ Loa đã được chứng nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng.

Lễ công bố đã được tổ chức trang trọng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa.

Lễ hội Cổ Loa là hội lớn nhất trong năm tại huyện Đông Anh, diễn ra vào ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, với sự tham gia của bát xã Loa thành. Lễ hội Cổ Loa hàm chứa nhiều giá trị lịch sử về miền đất, con người, các giá trị về tri thức văn hóa dân gian, văn hóa tâm linh. Mỗi một mùa lễ hội là dịp để người dân Cổ Loa và cộng đồng dân cư Bát xã Loa Thành ôn lại truyền thống chống giặc ngoại xâm, về giai đoạn lịch sử dựng nước, giữ nước của cha ông và khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Với những giá trị tiêu biểu đó, mới đây, Lễ hội Cổ Loa đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia.

Từ dấu mốc quan trọng này, người dân huyện Đông Anh sẽ có thêm động lực để bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Cổ Loa xứng tầm là một Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Huyền