Luật Cảnh sát cơ động: Đại biểu Bình Thuận ý kiến làm rõ khái niệm "trong điều kiện cấp bách"

Sáng nay, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí việc ban hành Luật Cảnh sát cơ động là rất cần thiết; góp ý cụ thể vào các vấn đề, các đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn phạm vi, không gian hoạt động của cảnh sát cơ động nhằm tránh chồng chéo với các lực lượng khác và luật khác.

Ông PHẠM PHƯƠNG NGUYÊN, Phó chỉ huy trưởng nghiệp vụ, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận: “Nên quy định về phạm vi, không gian hoạt động của cảnh sát cơ động cụ thể trong luật này, vì trong luật không đặt vấn đề này nên sẽ dẫn đến chồng chéo với lực lượng khác”

Trong luật, cụm từ “trong điều kiện cấp bách” xuất hiện nhiều vì vậy cần làm rõ thế nào là trường hợp cấp bách để phối hợp huy động người, phương tiện và thiết bị cho phù hợp.

Bà NGUYỄN THỊ BÔNG, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận: “Không làm rõ như thế nào là trường hợp cấp bách, mức độ nào là cấp bách thì có thể sẽ dẫn đến lạm quyền, cứ hơi chút là huy động đi”.

Các ý kiến góp ý của các đại biểu, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghiên cứu tham gia ý kiến tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Thực hiện : Lê Trang Đắc Phú