Lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam bảo đảm phù hợp với công ước Quốc tế

Tại phiên họp toàn thể uỷ ban pháp luật, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ tính tương thích của dự thảo Nghị quyết với các quy định của pháp luật về lao động, các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) mà Việt Nam là thành viên; đánh giá tác động đầy đủ hơn về nguồn lực dự kiến để thực hiện thí điểm mô hình này.