Lào Cai: Tuần lễ quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc thiểu số

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sáng ngày 10/12, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Tuần lễ quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm năm 2022.

Tuần lễ quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thu hút các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai tham gia với tổng số 45 gian hàng. Mỗi gian hàng đều mang đến các sản phẩm đặc trưng riêng của địa phương như: nông sản tươi sống theo mùa vụ; nhóm nông, lâm, thủy sản đã qua chế biến; hàng thủ công mỹ nghệ. Trong số 142 sản phẩm nông sản đạt OCOP cấp tỉnh tham gia tuần lễ quảng bá sản phẩm thì có 29 sản phẩm đạt 4 sao và 113 sản phẩm đạt 3 sao.

Tuần lễ quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã có cơ hội liên kết phát triển sản xuất. Đây cũng là hoạt động thiết thực triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu “Tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp”.

Tuần lễ quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày mùng 10 đến 14/12/2022 tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Vũ Thắng