Lãnh đạo Đảng Tiến bước có thể bị truất quyền ứng cử thủ tướng Thái Lan

Tại Thái Lan, lãnh đạo Đảng Tiến bước, ông Pita Lim-ja-rô-en-rat có thể bị truất quyền ứng cử trong cuộc bầu chọn Thủ tướng mới của nước này tới đây, do có cổ phần trong một công ty truyền thông.

Ông Pita là lãnh đạo và ứng cử viên Thủ tướng duy nhất của Đảng Tiến bước, đảng đã giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan vào ngày 14/5, hiện đang nắm giữ cổ phần trong công ty truyền thông iTV Plc. Tuy nhiên, Mục 98 của hiến pháp Thái Lan cấm các cá nhân tham gia tranh cử nghị sĩ nếu họ là cổ đông của bất kỳ tờ báo hoặc công ty truyền thông đại chúng nào. Dù vậy ông Pita khẳng định số cổ phần thuộc về quỹ thừa kế của gia đình ông, và ông đã thông báo điều này cho Ủy ban Phòng chống Tham nhũng Quốc gia. 

Hồng Nhung