Lãnh đạo các nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Nhân dịp ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Techo HunSen; Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez đã gửi thư chúc mừng.

Trong thư, ủy viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đồng chí Triệu Lạc Tế chúc mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thư có đoạn, năm ngoái, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có chuyến thăm mang tính lịch sử đến Việt Nam, hai bên tuyên bố xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước bước vào giai đoạn mới. Hiện nay, Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam duy trì giao lưu mật thiết thông qua các hình thức linh hoạt, góp phần tích cực vào việc làm sâu sắc giao lưu kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước, tăng cường tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đồng chí Triệu Lạc Tế cho biết sẵn sàng cùng đồng chí Chủ tịch Quốc hội thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, đi sâu giao lưu hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, phục vụ cho việc xây dựng nền pháp trị dân chủ xã hội chủ nghĩa của mỗi nước, nỗ lực đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược. 

Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane gửi thư chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong thư Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tin tưởng chắc chắn rằng, với năng lực, kinh nghiệm phong phú của mình, đồng chí sẽ tiếp tục lãnh đạo Quốc hội Việt Nam giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện chức năng, quyền và nhiệm vụ của cơ quan lập pháp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh, ngày càng nâng cao vị thế vai trò của CHXHCN Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho biết sẵn sàng hợp tác với đồng chí Chủ tịch Quốc hội để tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước cũng như góp phần thắt chặt và vun đắp cho mối quan hệs hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam nói chung, giữa hai Quốc hội Lào – Việt Nam, Việt Nam - Lào nói riêng tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu và đơm hoa kết trái.

Trong thư chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Vương Quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary có đoạn viết: Campuchia và Việt Nam là những người bạn thân thiết, đối tác lâu dài và  hợp tác hiệu quả. Chúng tôi cam kết duy trì tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu  nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, đồng thời triển khai  tốt các cơ hội hợp tác mới vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và Campuchia. Tôi mong đợi được hợp tác chặt chẽ với Ngài và Quốc hội nước Cộng hòa  Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhằm làm sâu sắc hơn sự tin cậy chính trị, củng cố  hợp tác nghị viện và nhằm mang lại những kết quả thiết thực hơn cho người dân  hai nước thông qua các hợp tác cụ thể trên.

Chủ tịch thượng viện Vương Quốc Campuchia Samdech Hun Sen cũng đã gửi thư chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong thư có đoạn: Tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Ngài để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ bền chặt giữa hai nước trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hiểu biết lẫn nhau và tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp. Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ngài, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Campuchia phát triển toàn diện và hiệu quả trong khuôn khổ song phương và đa phương, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước và khu vực.

Trên cương vị Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia, Samdech Hun Sen bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn trong triển khai chính sách quốc gia và góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng trong khu vực và thế giới. Tin rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan lập pháp, hai nước Cam-pu-chia và Việt Nam sẽ được thắt chặt và làm sâu sắc hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước. 

Trong thư chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn của Chủ tịch Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández có đoạn: Mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước được đặc trưng bởi sự tin cậy và hợp tác đa chiều; trong đó sự phối hợp chính trị ở cấp cao nhất, sự sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong tiến trình Đổi mới và các cam kết vững chắc về nâng tầm quan hệ song phương hướng tới hợp tác chiến lược luôn chiếm ưu thế. Chúng tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí, hai nước chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. Chúng ta một lần nữa lại nhắc lại cam kết tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở cả hai quốc gia và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển toàn diện của quan hệ song phương. 

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam