Lần đọc đầu tiên: Xây dựng luật để bảo tồn và phát triển làng nghề

Làng nghề Việt Nam gắn liền với lịch sử đất nước và nó không chỉ lưu giữ về giá trị lịch sử và văn hóa mà còn gắn liền với cuộc sống, ăn, mặc, ở với lớp lớp thế hệ người Việt. Bảo tồn làng nghề truyền thống góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho hàng triệu lao động nông thôn là công việc vô cùng cần thiết trong thời kỳ hội nhập hiện nay.

Bảo tồn làng nghề truyền thống không chỉ góp phần vào việc bảo tồn một bộ phận di sản văn hóa quý báu của dân tộc mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội như là tạo công ăn việc làm cho lao động dư thừa, tăng thu nhập xuất khẩu và phát triển du lịch. Hiện nay để bảo tồn phát triển bền vững làng nghề cần lựa chọn một sự điều chỉnh dung hòa hợp lý cả về lịch sử, xã hội, kinh tế và pháp luật và trong đó thực hiện pháp luật là một trong những nội dung quan trọng nhằm thay đổi thói quen hoạt động của làng nghề văn hóa cũng là cơ sở pháp lý để đưa sản phẩm của làng nghề vào quá trình hội nhập quốc tế một cách sâu rộng. Cần có một đạo luật riêng cho làng nghề và nghệ nhân nghề là nội dung được đề cập trong chương trình Lần đọc đầu tiên của Truyền hình của Việt Nam.

Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay:

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu quốc hội khóa 14

Ông Lê Việt Trường, Đại biểu Quốc hội khoá XII, XIII; nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Uỷ viên Hội đồng tư vấn Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!