Lần đầu tiên phát động 'Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc' tỉnh Lào Cai

Nhằm tôn vinh vẻ đẹp và giá trị văn hóa trang phục các dân tộc trên địa bàn, sáng 15/4, tỉnh Lào Cai đã phát động “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc năm 2024”.

Hiện nay, tỉnh Lào Cai có 41 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, 02 di sản đại diện của nhân loại, trong đó có di sản trang phục dân tộc truyền thống và nghề làm trang phục. Hưởng ứng Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc, tổ chức chính trị, xã hội các cấp và các trường học học tuyên truyền công chức, viên chức và học sinh mặc trang phục dân tộc trong các ngày Lễ, Tết, các buổi chào cờ đầu tuần và hoạt động ngoại khóa của trường học.

Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc cũng là để bảo tồn trang phục truyền thống dân tộc, đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Vũ Thắng -

Hồng Ngọc