Làm rõ yếu tố "thật cần thiết" khi thu hồi đất phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng

Thảo luận điều 86 Về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong Luật Đất đai sửa đổi, một số đại biểu cho rằng so với Luật hiện hành thì quy định có phạm vi mở rộng hơn, nhưng chưa rõ ràng về mục đích, chưa nổi bật tiêu chí trường hợp thật cần thiết phải thu hồi. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét thêm về nội dung này.

>>Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Một số đại biểu cho rằng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thường không cố định. Do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột, lạm quyền gây bức xúc trong nhân dân. Vì vậy cần làm rõ yếu tố “thật cần thiết”.

Một số đại biểu đề nghị tiếp cận theo hướng: Những dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, những dự án phát triển kinh tế xã hội mang tính chiến lược, quy định sự phát triển một vùng, một khu vực, một tỉnh hoặc của cả nước hoặc các công trình công cộng thì thu hồi; còn các dự án phát triển kinh tế đơn thuần, thương mại theo quy hoạch mang lại lợi ích chủ yếu cho nhà đầu tư thì thương lượng với người dân để mua lại hoặc thỏa thuận cho họ góp vốn bằng quyền sử dụng đất…. nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết 18 để tránh lạm dụng, thu hồi đất tràn lan.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!