Làm rõ việc điều chỉnh bồi thường tái định cư sân bay Long Thành

Sáng 26/9, phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế đã cho ý kiến về điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết 53 năm 2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN BỒI THƯỜNG TÁI ĐỊNH CƯ SÂN BAY LONG THÀNH

- Tổng mức đầu tư: 19.200 tỷ đồng (giảm 3.700 tỷ đồng);

- Diện tích đất thu hồi : 5317 ha (Giảm 82 ha);

- Thời gian thực hiện:  Hết năm 2024;

- Bổ sung nội dung: Bố trí tái định cư vào khu dân cư Lộc An, Bình Sơn.

Chính phủ kiến nghị điều chỉnh 4 nội dung của Nghị quyết 53 như sau: Giảm tổng mức đầu tư dự án từ 22.938 tỷ đồng xuống còn hơn 19.200 tỷ đồng; Diện tích đất thu hồi giảm 82 ha so với phương án ban đầu; Kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024; Đồng thời bổ sung nội dung: Bố trí tái định cư các hộ dân thuộc 2 tuyến giao thông kết nối T1, T2 vào khu dân cư Lộc An, Bình Sơn.

Các đại biểu đề nghị: Cần đánh giá tác động của việc lùi thời gian hoàn thành dự án thu hồi đất đến 3 năm (tức là đến hết năm 2024) đối với tiến độ của dự án Cảng hàng không Long Thành.

Các thành viên Uỷ ban kinh tế cũng đề nghị các cơ quan báo cáo rõ việc đầu tư cơ sở hạ tầng xã hội và đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Cơ bản đồng tình với các đề xuất của Chính phủ, Uỷ ban Kinh tế đề nghị các cơ quan làm rõ hơn thẩm quyền và các nguyên nhân lớn của việc điều chỉnh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Duyên -

Trương Tùng