Làm rõ phạm vi giao tư nhân đầu tư, xây dựng, vận hành lưới điện

“Cần làm rõ phạm vi giao tư nhân đầu tư, xây dựng lưới điện truyền tải, đánh giá tác động kỹ về an ninh năng lượng và an ninh quốc phòng” là quan điểm của một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật trong đó có Luật Điện lực

Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách phát triển điện lực tại khoản 2 Điều 4, trong đó cần thiết sửa chính sách độc quyền của Nhà nước về hoạt động truyền tải điện, hướng tới khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư lưới điện. Tuy nhiên nhiều thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần nghiên cứu, cân nhắc quy định phạm vi giới hạn về thu hút đầu tư tư nhân tham gia xây dựng lưới điện truyền tải.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ cho biết: “Việc khuyến khích đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải cần đánh giá tác động kỹ lưỡng an ninh năng lượng và an ninh quốc phòng. Dự thảo sửa đổi quy định mọi thành phần kinh tế đều được đầu tư nghĩa là bao gồm cả khu vực FDI được đầu tư… đầu tư vào đường dây, trạm truyền tải, gồm cả các loại hệ thống truyền tải điện quan trọng, xương sống như trạm, đường dây 500 kV vào trục Bắc - Nam. Cần phân định rõ loại đường dây truyền tải điện nào nhà đầu tư tư nhân được làm, loại nào Nhà nước có quy hoạch, giao EVN làm."

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH cho rằng: “Lưới điện trên 500kV thi không nên cho tư nhân làm. Với đường dây truyền tải dưới 500 kV, mọi thành phần có thể tham gia nhưng vẫn có những dự án quan trọng Nhà nước làm theo quy hoạch. Chẳng hạn, đoạn đường dây truyền tải ngắn nhưng đi qua khu vực an ninh, quốc phòng thì bắt buộc Nhà nước phải đầu tư.”

Về tính cấp bách của việc sửa đổi một số nội dung trong Luật Điện lực, Bộ Công Thương cho biết, để tư nhân làm hạ tầng truyền tải điện là một trong những giải pháp giảm tải lưới điện hiện nay.

Ông NGUYỄN HỒNG DIÊN, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho hay: “Nếu không đầu tư, không giải toả được công suất, không khuyến khích được tư nhân. Nếu chờ sửa đổi toàn diện thì phải năm 2023, đầu 2024 Luật Điện lực mới có hiệu lực, như vậy rất căng thẳng… Dự thảo luật sẽ nêu cụ thể loại công trình lưới điện truyền tải nào nhà đầu tư tư nhân được rót vốn… các dự án lưới điện huyết mạch, quan trọng như đường dây cao áp 500 kV và siêu cao áp 800 kV sẽ do Nhà nước đầu tư. Còn đường dây truyền tải dưới 500 kV như đường dây 100 kV, 220 kV… thì cho phép tư nhân tham gia.”

Trước những băn khoăn về tính công khai, minh bạch trong quản lý chi phí vận hành khấu hao, bảo dưỡng của lưới truyền tải điện cũng như chính sách giá điện khi tư nhân vào đầu tư, theo Bộ Công Thương, Nhà nước sẽ kiểm soát, không có biến động lớn vào giá bán điện, an ninh hệ thống điện. Người dân cũng không phát sinh thêm chi phí. Còn với doanh nghiệp Nhà nước sẽ được giảm bớt gánh nặng đầu tư lưới điện truyền tải, ước tính số tiền tiết kiệm đầu tư mỗi năm khoảng 11.000 tỷ đồng./.