Kỳ vọng Mục tiêu quốc gia về văn hoá thành cú hích để chấn hưng văn hoá

Liên quan đến chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025 – 2035 được thảo luận sáng 19/6 tại nghị trường Quốc hội, nhiều cử tri là các nhà quản lý, doanh nghiệp tại các địa phương kỳ vọng chương trình này sớm được thông qua, trở thành cú hích để chấn hưng văn hóa, phát triển văn hoá bền vững.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam