291.000 tỷ đồng - Sự kỳ vọng từ gói hỗ trợ của Chính phủ

Với Quy mô gói chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được Chính phủ trình Quốc hội lên tới 291.000 tỉ đồng, nhiều chuyên gia kỳ vọng sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư.

Ông Vũ Vinh Phú - Chuyên gia Kinh tế: “Đây là quyết sách đúng đắn, tôi tin sẽ hiệu quả hơn các gói trước và có những sức sống mới sau đại dịch mặc dù còn khó khăn nhưng sẽ có tương lai tươi sáng hơn. Tôi hi vọng lần này sẽ có những chính sách cụ thể rõ rằng minh bạch để doanh nghiệp đón nhận nhanh chóng sản xuất kinh doanh để đầu tư phát triển xuất nhập khẩu và tiêu dùng nội địa”

Ông Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế tài chính, Học viện Tài chính: “Gói hỗ trợ này đi vào thực hiện giúp doanh nghiệp có nguồn tiền để kinh doanh sản xuất thế nhưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiểm soát tốt nguồn tiền”.

Ông Đinh Trọng Thịnh - Giảng viên Cao cấp. Học viện Tài chính: “Thực tế 2022 các cơ quan quản lý Nhà nước làm sao hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiết giảm tối đa các chi phí cả tiếp cận thị trường, chinh sách, logicstic sẽ là hiệu quả nhất và xác định đc những khoản chi nào đc tính vào giá thành và khoản nào được hỗ trợ.. đó là cách chính sách hỗ trợ của chính sách tài khoá”.