Kỳ vọng của đại biểu sau khi dự Hội thảo văn hoá 2022: Tập trung thực thi chính sách chứ không phải ra chính sách

Hội thảo văn hoá năm 2022 đã bàn đến nhiều vấn đề cốt lõi liên quan đến văn hóa cũng như lộ trình hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực này. Kết quả Hội thảo quan trọng này sẽ tạo cơ sở thực tiễn và lí luận để Quốc hội xem xét, ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong thời gian tới.

PV THQH VN đã ghi nhận ý kiến đánh giá và kỳ vọng của các đại biểu dự Hội thảo bên lề hội nghị quan trọng này. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Bích Liên Thanh Huyền Việt Hà Công Kiên