Kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Gia Lai làm công tác quy hoạch để phát triển bền vững

Tỉnh Gia Lai vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932 – 24/5/2022), công bố và đón nhận Bằng Di sản thiên nhiên và di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Với tên gọi cũ là Pleiku được hình thành từ 90 năm trước. Trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử với những lần sáp nhập, chia tách, mảnh đất Gia Lai đã có hàng chục năm thuộc quyền cai trị của chế độ thực dân - phong kiến và đế quốc nên vô cùng nghèo nàn, lạc hậu. Sau khi miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Gia Lai đã không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên. Từ một địa phương bị chiến tranh tàn phá nặng nề, cơ sở hạ tầng thấp kém, kinh tế lạc hậu, tự cung tự cấp, Gia Lai đã từng bước hồi sinh, phát triển mạnh mẽ. Cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển khá đồng bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì bình quân gần 8%/năm giai đoạn 2015-2020. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh (năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,96%). Các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn và phát huy; chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng chuyển biến mạnh mẽ; xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực; Quốc phòng được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm; đối ngoại được tăng cường.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai đã kiên trì phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào. Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục gìn giữ, củng cố và vun đắp cho khối đoàn kết, tính thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận giữa các dân tộc. Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI. Làm tốt công tác quy hoạch theo hướng phát triển bền vững. Đa dạng hóa, huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa. Khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tập trung đầu tư phát triển du lịch, năng lượng tái tạo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 vừa ban hành. 

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Gia Lai cần tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, thực hiện nhiệm vụ đối ngoại thường xuyên, trọng yếu; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia; phát triển kinh tế xã hội cần đặt trong sự bảo đảm về quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại; chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của Gia Lai trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Thực hiện : Văn Lệ Nguyễn Minh