Kỷ luật Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Phước

Hôm nay 19/08, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bình Phước vừa công bố Quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Quách Ái Đức và ông Trương Hữu Nhàn do liên quan đến các sai phạm trong việc mua sắm vật tư y tế, sinh hóa phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước nhận thấy, Ông Quách Ái Đức với vai trò người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm toàn diện đối với những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế.
Với trách nhiệm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Trương Hữu Nhàn chịu trách nhiệm toàn diện đối với những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Bệnh viện; Chịu trách nhiệm một số sai phạm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và tình tiết giảm nhẹ; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Sở Y tế và Đảng ủy Bệnh viện đa khoa tỉnh; quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Quách Ái Đức và ông Trương Hữu Nhàn.