Kỷ luật 7 cá nhân vi phạm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại Long Hồ

Giai đoạn 2016-2021, huyện Long Hồ xử lý kỷ luật 7 cá nhân vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thông tin được Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ cho biết tại buổi giám sát do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức chiều 13/4.

Từ năm 2016-2021, địa phương tổ chức 19 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tập trung các lĩnh vực: xây dựng cơ bản, tài chính, thanh tra chuyên đề. Kết quả đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Việc xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn, qua thanh tra phát hiện tổng số tiền vi phạm trên 600 triệu đồng; kiến nghị chấn chỉnh rút kinh nghiệm 5 tổ chức, 38 cá nhân; xử lí kỉ luật 7 cá nhân, thu hồi 178 triệu đồng. 

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị huyện Long Hồ cần làm rõ thêm một số nội dung như trách nhiệm người đứng đầu, công tác phối hợp trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thời gian qua; khâu thẩm định, công tác thanh, quyết toán các dự án; việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc cần báo cáo rõ hơn các sai phạm nào được phát hiện, xử lý. Đối với các dự án treo, cần nêu cụ thể số liệu các dự án gây lãng phí, thất thoát. Đồng thời, đề nghị địa phương rà soát lại trong quá trình mua sắm, sử dụng kinh phí, tài sản công, xây dựng các dự án, công trình phát huy tác dụng để Đoàn đoàn giám sát nắm rõ.

Thực hiện : Linh Có Văn Trình