Kỳ họp bất thường thứ Nhất của Quốc hội - Dấu ấn chưa có tiền lệ

Lần đầu tiên trong lịch sử, một kỳ họp của Quốc hội được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến cả kỳ. Trước bối cảnh đất nước đã chuyển hướng chiến lược nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, Quốc hội đã sớm có những quyết sách quan trọng, cấp bách để giải quyết những vấn đề quốc kế, dân sinh đặt ra từ thực tiễn.

Theo Luật tổ chức Quốc hội, Quốc hội họp thường lệ mỗi năm 2 kỳ. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường. Với tính chất “đặc biệt”, Quốc hội đã tổ chức Kỳ họp bất thường để bàn thảo, quyết định những vấn đề quan trọng do đại dịch đặt ra, qua đó khẳng định, Quốc hội luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi quyết sách.

Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất của Quốc hội khóa XV là Kỳ họp bất thường đầu tiên, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử 76 năm Quốc hội Việt Nam. Quyết định tổ chức Kỳ họp này cho thấy sự chủ động của Quốc hội, tiếp tục đổi mới hoạt động nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, với mục tiêu tối thượng là phục vụ nhân dân, sự phát triển của đất nước. Trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những quyết sách quan trọng của Quốc hội là những vấn đề cấp bách trong thực tiễn, nhằm đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, đại dịch COVID-19 chưa từng có tiền lệ, tác động sâu sắc, toàn diện đến mọi mặt kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Chính vì vậy, việc tổ chức kỳ họp bất thường lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội là chính là sự chủ động, linh hoạt và đổi mới của Quốc hội khóa XV nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết: “Đấy là sự đổi mới, linh hoạt, kịp thời và đưa ra những vấn đề, quyết sách chưa từng có trong tiền lệ. Tôi cho rằng cử tri cũng đánh giá rất cao một QH đổi mới và mang tầm nhìn vượt trội.”

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Tổng Thư ký Quốc hội bày tỏ: “Nói về việc tổ chức Kỳ họp bất thường, các ĐBQH cũng nhận định, 4 nội dung quan trọng mà Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường này, trong đó có Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sẽ là “đòn bẩy” quan trọng để đất nước phục hồi, thích ứng với đại dịch trong bối cảnh mới.

Ông Vũ Tiến Lộc - Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết: “Quốc hội tổ chức một kỳ họp bất thường để đưa ra giải pháp đặc thù để “yểm trợ” cho Chính phủ nhằm phục hồi nền kinh tế thì đó là sự chung tay của Quốc hội với Chính phủ và nó cũng mở ra 1 tiền lệ mỗi khi đất nước đứng trước giai đoạn khó khăn đặc biệt thì QH sẽ triệu tập những cuộc họp tương tự”

Ông Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết: “Đây là Kỳ họp bất thường đầu tiên trong lịch sử 76 năm Quốc hội chính vì vậy chúng ta thấy được tầm quan trọng của Kỳ họp lần này. Khi mà chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn thì chính chính sự quyết liệt, tinh thần hành động, đổi mới của Quốc hội  sẽ tạo ra những hiệu quả trong thực tiễn, sẽ đồng hành với Chính phủ, người dân để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống

Hơi thở cuộc sống được phản ánh tới nghị trường. Trong mọi quyết sách, Quốc hội luôn đặt lợi ích của cử tri, nhân dân lên trên hết. Tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất khẳng định Quốc hội tiếp tục đổi mới cả về phương thức tổ chức và nội dung hoạt động để ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn./.