Kỳ họp bất thường lần thứ nhất - Tạo tiền lệ tốt, ý nghĩa cho cả giai đoạn tiếp theo

Cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đại diện các cơ quan Chính phủ, các cơ quan hữu quan đều khẳng định, những thành công tốt đẹp của kỳ họp sẽ là tiền lệ tốt để các bên phối hợp, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đáp ứng mục tiêu cao nhất vì sự phát triển bền vững.

Trong lịch sử của Quốc hội, đây là lần đầu tiên một kỳ họp bất thường được tổ chức. Tuy nhiên cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý để tổ chức kỳ họp là hoàn toàn vững chắc. Dù là bất thường nhưng tất cả các quy trình để được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, bám sát sự chỉ đạo của trung ương. Thành công của kỳ họp được đánh giá là toàn diện.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “đến thời điểm này việc quyết tâm cho Kỳ họp bất thường là đúng đắn, Nhân dân, cử tri đánh giá cao quyết sách của Quốc hội, nội dung có những vấn dề khó, phạm vi rộng ảnh hương tới nhiều đối tượng nhưng biểu quyết cao…chuẩn bị kỹ lưỡng, họp bàn liên tục thấu đáo, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội họp bàn mỗi nội dung ít nhất 3 lần, 4 lần, bàn tới bàn lui. Thứ 2 đảm bảo xin ý kiến Bộ chính trị rất kỹ về 4 nội dung. Thứ ba, công tác phối hợp rất đồng bộ với Chính phủ, các bộ ngành để có đồng thuận. Hội đồng nhân dân và các Ủy ban phối hợp nhịp nhàng…”

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: Kỳ họp bất thường thành công tốt đẹp mọi mặt. Ý tưởng đúng, chuẩn bị sớm, phối hợp tốt, tiến hành gọn, đồng thuận cao, ra văn bản nhanh. Bây giờ chỉ còn mỗi việc là tổ chức thực hiện sao cho tốt. Từ bài học kinh nghiệm này có thể đúc rút để vận dụng vào các kỳ họp, kể cả kỳ họp bình thường và kỳ họp bất thường…Nhiệm vụ xây dựng pháp luật của Quốc hội đặt lên cao hơn bao giờ hết nên cần có những phiên có tính chất chuyên đề, có tính chất bất thường để chuyên bàn về những vấn đề pháp luật. Có thể có những phiên họp trực tiếp, có thể là trực tuyến 4, 5 ngày nhưng bàn sâu về một chuyên đề, trong đó một vài văn bản luật hoặc một vài đề án lớn về kinh tế - xã hội thì sẽ có ý nghĩa rất lớn và nó đi ngay vào cuộc sống.”

Các ý kiến cũng khẳng định, kỳ họp bất thường lần thứ nhất đã thể hiện được tính chuyên nghiệp của Quốc hội khi luôn chủ động đồng hành cùng Chính phủ, chuẩn bị từ sớm, từ xa, kỹ lưỡng trong mọi nhiệm vụ.

Ông TRẦN SỸ THANH - Tổng kiểm toán Nhà nước: "…Sự điều hành, chỉ huy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ cũng như Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Chính phủ là kinh nghiệm rất quý báu để chúng ta tiến tới cho các kỳ họp khác, không chỉ là bất thường. Đặc biệt là sau khi 3 nghị quyết của Quốc hội thông qua thì trách nhiệm của kiểm toán lại rất nặng nề. 3 nghị quyết đều có dòng riêng, mục riêng cho kiểm toán, cũng mong đồng chí Chủ tịch, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như Ủy ban cũng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm sao để cho kiểm toán hoàn thành tốt các nghị quyết đó.”

Ông PHẠM ANH TUẤN - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: “kỳ họp khá mẫu, đề án tuyên truyền công phu, đề án được đánh giá là cơ bản nhất trong các kỳ họp vừa rồi…”

Kết luận nội dung cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng khẳng định, Kỳ họp đã thành công rất tốt đẹp về mọi phương diện. Kết quả kỳ họp cho thấy sự tìm tòi, trăn trở, tự hoàn thiện, đổi mới của Quốc hội trong thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình. Những gì mà Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cần phải làm thì đều đã làm hết mình, hết sức, không quản ngày đêm. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thành công của kỳ họp bất thường không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà mang ý nghĩa lâu dài, quan trọng cho cả giai đoạn tiếp theo. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, các Nghị quyết tại kỳ họp đã được ban hành rất nhanh, do đó đề nghị Chính phủ cần tổ chức triển khai sớm, quyết liệt; các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội cần đôn đốc, giám sát, kiểm tra, nhắc nhở để luật và các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống./.

Thực hiện : Dương Dung Thanh Nga