Kiên quyết dừng hoạt động các thuê bao không chỉnh lý thông tin

Bắt đầu từ 0h ngày hôm nay 1/4, các nhà mạng sẽ bắt đầu khóa một chiều với thuê bao sai thông tin.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông kiên quyết thực hiện nghiêm túc thời gian khóa thuê bao sau ngày 31/3. Sau đó các nhà mạng tiếp tục chuẩn hóa lại thông tin cá nhân cho các thuê bao bị khóa. Các thuê bao có thể kiểm tra thông tin bằng cách nhắn tin theo cú pháp TTTB gửi đến 1414 để biết thuê bao của mình đã chính xác hay chưa.