Kiến nghị mở thêm làn thu phí tự động không dừng ETC và camera giám sát

Theo Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam - đơn vị quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Trong tháng đầu thí điểm thu phí tự động không dừng - ETC (từ 01/6), mỗi ngày có hơn 46.500 xe sử dụng dịch vụ, cao điểm có ngày lên đến hơn 60.000 xe, bằng 104% so với trước khi thí điểm.Tuy nhiên, việc vận hành còn nhiều lỗi phát sinh. VIDIFI kiến nghị lắp đặt camera giám sát để hỗ trợ.

Doanh thu trung bình trong tháng 6 đạt 6,1 tỷ đồng, bằng 103% so với tháng 5. 

Tuy nhiên trong tháng đầu thí điểm, việc vận hành còn nhiều lỗi phát sinh từ ý thức người tham gia giao thông. Cụ thể, lượng xe chưa dán thẻ, không nạp tiền hoặc không đủ số dư trong tài khoản còn nhiều. Tính trong tháng 6 có hơn 13.000 lượt xe chưa dán thẻ, hơn 34.000 xe chưa nạp tiền vào tài khoản và gần 25.000 lượt xe không đủ số dư trong tài khoản. 

Về lỗi hệ thống, còn tình trạng thiết bị tại làn vào và làn ra không đọc được thẻ, hoặc làn vào đọc một thẻ, làn ra đọc thẻ khác khiến nhân viên phải xử lý thủ công, mất thời gian. 

Từ các bất cập trên, VIDIFI kiến nghị tăng thêm số làn ETC tại các trạm thu phí, cho phép lắp đặt camera giám sát để hỗ trợ xử lý các phương tiện không chấp hành. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để tăng lưu lượng người sử dụng dịch vụ.