Kiến nghị không áp dụng thuế GTGT cho các đối tượng phát triển rừng

Ngày 14/6, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tại hội nghị, các đại biểu kiến nghị Quốc hội có hướng dẫn chi tiết về giải thích từ ngữ trong luật để tạo sự thống nhất giữa người nộp thuế và cơ quan thuế. Về thuế suất đối với sản phẩm cây trồng, nuôi trồng, các sản phẩm chưa qua sơ chế..., đại biểu đề nghị cần xác định, phân loại rõ các đối tượng để áp dụng chịu thuế GTGT 5% hay 10% nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng, tránh gian lận.

Về nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế và khấu trừ thuế GTGT đầu vào, các đại biểu góp ý với đối tượng như doanh nghiệp, hợp tác xã... đóng vai trò là người mua trung gian mua sản phẩm chưa chế biến thành sản phẩm khác nên chịu thuế GTGT 5%.

Đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT có mức từ 100 triệu đồng trở xuống/năm, các đại biểu đề xuất nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp mức biến động của giá và một số yếu tố khác cho phù hợp bối cảnh kinh tế - xã hội của các địa phương.

Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đại biểu chỉ ra thực tế trường hợp cá nhân thuộc doanh nghiệp, công ty dùng tài khoản cá nhân để thanh toán trước các khoản chi của doanh nghiệp, công ty nên đưa vào chi phí của doanh nghiệp và khấu trừ thuế doanh nghiệp.

Ngoài ra, đại biểu cho rằng dịch vụ môi trường rừng nên được hỗ trợ bằng cách không chịu thuế GTGT nhằm khuyến khích các đối tượng phát triển rừng. Tuy nhiên, rừng do nhà nước đầu tư thì không chịu thuế GTGT, còn rừng do doanh nghiệp thuê đầu tư thì cần chịu thuế 10%. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phúc Hân