Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình - Mộc Châu

Đại biểu Hoàng Thị Đôi - Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La bày tỏ nhất trí với các báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước tại phiên họp chiều 31/5.

Quan tâm đến việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đại biểu Hoàng Thị Đôi cho biết, kết cấu hạ tầng giao thông rất quan trọng, làm nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Sơn La là một tỉnh nằm trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội môi trường sinh thái, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước, tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông liên kết còn thiếu và yếu.

Đại biểu Hoàng Thị Đôi nêu rõ, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, xác định nhiệm vụ đến năm 2030 hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La. Mặt khác, tuyến đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình - Mộc Châu tỉnh Sơn La đã được đưa vào quy hoạch để đầu tư xây dựng hoàn thành trước năm 2030. Với ý nghĩa quan trọng trong việc đầu tư xây dựng tuyến đường, tỉnh Sơn La đã phối hợp với tỉnh Hòa Bình chuẩn bị các công việc để trình có cấp có thẩm quyền đầu tư dự án. 

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của tuyến đường này, để sớm triển khai các thủ tục đầu tư, đại biểu Hoàng Thị Đôi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét, quyết định giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản để triển khai công tác lập chủ trương đầu tư dự án; đồng thời đề nghị Quốc hội xem xét, nhất trí đề xuất của Chính phủ về phân bổ số vốn còn lại ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đối với một số dự án cao tốc trọng điểm.

Để góp phần tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng cũng như quan điểm chỉ đạo về phân cấp, phân quyền, thu hút, sử dụng nguồn lực hiệu quả và xử lý các vấn đề liên kết vùng, đại biểu Hoàng Thị Đôi kiến nghị Quốc hội sớm xem xét, quyết định để kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc về hạ tầng giao thông tại các địa phương; tiếp tục xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các giữa các dự án luật có liên quan.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số