Kiểm tra môn Ngữ văn từ năm học 2022-2023 có gì mới

Để nâng cao năng lực sáng tạo của học sinh cũng như khắc phục tình trạng dạy và học theo văn mẫu như hiện nay thì việc kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn ở phổ thông sẽ có nhiều thay đổi từ năm học tới.

Theo đó, bên cạnh ngữ liệu sử dụng trong các đề thi có thể nằm ngoài chương trình, thì thông tin về cơ cấu điểm thi tăng ở phần đọc hiểu, giảm ở phần làm văn, đặc biệt là đề thi sẽ có kết hợp tự luận cùng trắc nghiệm khách quan  với những lớp học chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Liên quan đến thay đổi đánh giá môn Ngữ văn, Bộ Giáo dục - Đào tạo khẳng định, Bộ chưa có bất kỳ văn bản hướng dẫn nào có nội dung từ năm học tới sẽ kiểm tra, đánh giá bằng kết hợp cả hai hình thức gồm tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan.