Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Lào thống nhất thúc đẩy hợp tác nâng cao năng lực kiểm toán công

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Lào chiều 06/9, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường quan hệ, tương xứng với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

Chủ tịch cơ quan Kiểm toán nhà nước Lào cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Kiểm toán nhà nước Việt Nam đối với quá trình xây dựng hệ thống văn bản pháp lý và đào tạo nguồn lực, cũng như chia sẻ kinh nghiệm đã góp phần tăng cường năng lực chuyên môn nghiệp vụ của các kiểm toán viên Kiểm toán nhà nước Lào, giúp Kiểm toán nhà nước Lào ngày càng phát triển và hội nhập với khu vực.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi các chuyến thăm; hỗ trợ Kiểm toán nhà nước Lào hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực kiểm toán công như Ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp nhà nước, đầu tư dự án; đào tạo kiểm toán viên.

Thực hiện : Vũ Hiếu Hải Yến