Kiểm toán nhà nước và Ban công tác đại biểu ký quy chế phối hợp

Chiều 5/7, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp với ban Công tác đại biểu trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết trong các nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có Kiểm toán Nhà nước tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Hoạt động này đã đáp ứng nhu cầu và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu, được ghi nhận và đánh giá cao. Thời gian tới, Ban Công tác đại biểu rất cần sự tham gia của các báo cáo viên có kiến thức chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm thực tiễn của Kiểm toán Nhà nước, từng bước trang bị cho đại biểu dân cử kiến thức, kỹ năng, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của đại biểu dân cử trong các lĩnh vực chuyên môn sâu.

Về phía Kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Sỹ Thanh tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh, thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước cũng đã đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ tài chính, kiểm toán, quản trị doanh nghiệp….. cho các cơ quan, đơn vị ngoài ngành thu hút được nhiều đối tượng quan tâm và tham gia. Đồng thời nhấn mạnh việc 2 cơ quan là Kiểm toán Nhà nước và ban Công tác đại biểu ký kết quy chế phối hợp là rất cần thiết nhằm giúp mỗi cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Qua đó, phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan về chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

Thực hiện : Ngô Trang Như Huỳnh