Kiểm soát lạm phát: Thách thức vẫn nhiều hơn thuận lợi

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, ngày 27/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023.

Trong phiên thảo luận sáng nay, nhiều ý kiến đại biểu nhận định lạm phát là một những thách thức mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt trong năm 2023. Trong năm 2022, Việt Nam đã có nhiều biện pháp pháp ứng phó và đạt được kết quả bước đầu, tuy nhiên trong bối cảnh, điều kiện hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay rất khó tránh được những tác động của lạm phát từ bên ngoài. Vấn đề đặt ra hiện nay cần nhìn nhận sớm dấu hiệu, sớm có phản ứng để xử lý, giải quyết kịp thời. 

Đại biểu Phạm Hùng Thắng cho rằng nguy cơ lạm phát, giá cả đầu vào gia tăng và những dấu hiệu của thị trường tiền tệ, tài chính đã thực sự đang tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống xã hội. Do vâỵ, Chính phủ cần chủ động các kịch bản ứng phó, báo cáo Quốc hội để chủ động trong ứng phó chính sách phù hợp.

Đối phó với thách thức lạm phát, hỗ trợ cho hoạt động sản suất, kinh doanh của doanh nghiệp, đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét nguồn hỗ trợ lãi suất chưa giải ngân được sang nguồn hỗ trợ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, gia hạn thêm thời gian nộp thuế, tiền thuê đất cho các doanh nghiệp trong hoàn cảnh khó khăn.

Trong giai đoạn cuối năm 2022 và đầu năm 2023, khi đã nhận thức rõ áp lực lạm phát lên nền kinh tế - xã hội của đất nước, cần xem xét thu gọn một số chính sách theo tinh thần Nghị quyết 43 để tiết kiệm nguồn lực tài chính của đất nước, dành nguồn lực, dư địa cho giai đoạn sau, giúp giảm trần nợ công, giảm bội chi ngân sách và giảm áp lực lạm phát. Tương tự, đối với chính sách tài khóa cũng cần tính toán kỹ lưỡng tránh lãng phí nguồn lực.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!