Khuyến khích tham gia đấu thầu không có nghĩa các hình thức chọn nhà cung cấp khác không ưu việt

Sáng 24/5, phát biểu tranh luận tại phiên họp về Điều 2 Đối tượng áp dụng trong dự thảo luật Đấu thầu (sửa đổi), đại biểu Tạn Văn Hạ - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam cho rằng cần khuyến khích việc tham gia các hoạt động đấu thầu, nhưng không có nghĩa là các hình thức lựa chọn nhà cung cấp khác là không ưu việt.

Đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng, điều quan trọng là quy định để đảm bảo không thất thoát tiền bạc của nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch, nhưng cũng đảm bảo quyền định đoạt tài sản, tính linh hoạt, khuyến khích xã hội hóa.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!