Không tiêu hủy tranh triển lãm không phép của họa sĩ Bùi Quang Viễn

Liên quan việc hoạ sĩ Bùi Quang Viễn mở triển lãm tranh không phép, UBND TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định họa sĩ được giữ lại 29 bức tranh, thay vì phải tiêu hủy.

Cụ thể, họa sĩ Bùi Quang Viễn được giữ lại toàn bộ tranh sau khi đóng phạt hành chính 25 triệu đồng vì vi phạm quy định trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Theo cơ quan chức năng, qua thẩm định, 29 bức tranh không vi phạm thuần phong mỹ tục, không có biểu hiện nội dung đi ngược đường lối văn hóa, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, họa sĩ Bùi Quang Viễn nhận thức hành vi vi phạm, có nguyện vọng không bị tiêu hủy tranh.

Trước đó, giữa tháng 7 /2022, hoạ sĩ Bùi Quang Viễn mở triển lãm, trưng bày loạt tác phẩm theo phong cách trừu tượng. Ngày 22/7, UBND TPHCM ra quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng, buộc tiêu hủy tranh. Dù vậy, cơ quan quản lý nhận định quy định buộc tiêu hủy tranh với sự kiện triển lãm không phép là chưa phù hợp bối cảnh sáng tạo mỹ thuật hiện nay.

Thực hiện : Khánh Hà Phạm Quyền