Không có tiêu chí, đánh giá "đảm bảo cuộc sống của người dân tốt hoặc bằng nơi ở cũ" gặp khó

Thảo luận dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại khoản 2 Điều 97 dự thảo Luật có nội dung: “Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”. Các đại biểu cho rằng cần đảm bảo quyền lợi, tạo sinh kế bền vững cho người có đất thu hồi, góp phần giảm khiếu nại, khiếu kiện về đất đai...

Theo các đại biểu việc đánh giá điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ đã gây khó khăn cho các bên thực hiện (Nhà nước và người dân) vì không có tiêu chí cụ thể. Đại biểu đề xuất việc xác định tiêu chí cần cụ thế, chi tiết và nên giao cho một cơ quan chịu trách nhiệm.

Chia sẻ nội dung này, đại biểu Trần Quốc Nam đoàn Ninh Thuận cho rằng thực tế triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng trong thời gian qua gặp rất nhều khó khăn do có sự chênh lệch về giá. Vì vậy Luật lần này phải quy định cụ thể, chi tiết, giải quyết được vấn đề này, nếu không chúng ta có lỗi với nhân dân, với đất nước.

Một số đại biểu cho rằng để thực hiện được nhiệm vụ thu hồi đất, trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cần phân cấp mạnh và giao quyền cho các địa phương nhiều hơn trong việc định giá đất, trưng cầu ý kiến của người dân về vấn đề thu hồi, giải phóng mặt bằng phù hợp với nhu cầu, thực tiễn cũng như nguyện vọng của người dân ở địa phương đó. Làm tốt điều này sẽ hạn chế được tình trạng khiếu kiện về đất đai.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!