Khơi thông thể chế sử dụng tài nguyên dữ liệu số hiệu quả

Dữ liệu là nguồn tài nguyên mới và vô tận, nếu tận dụng hiệu quả sẽ giúp cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia đạt được nhiều bước đột phá mới. Vì vậy cần phải có một hệ thống pháp lý đồng bộ cho tất cả các lĩnh vực để khơi thông nguồn lực, tài lực và nhân lực. Đây là ý kiến nhận định của nhiều chuyên gia tại Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2023.

Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, xếp hạng dữ liệu mở của Việt Nam năm 2022 đứng thứ 86/193 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 10 bậc so với xếp hạng năm 2020. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, dữ liệu là yếu tố quyết định đến vấn đề chuyển đổi số quốc gia.

Theo Vietnam – Briefing, thị trường dữ liệu của Việt Nam dự kiến đạt 1,82 tỷ USD vào cuối năm nay, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của thị trường dự kiến là 5,32% trong vòng 5 năm tới.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Tuấn Anh Việt Hà