Khảo sát dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh: Gấp rút hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dự án Vành đai 3 đi qua là Đồng Nai, Bình Dương, Long An cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để tăng tính thuyết phục. Đây là yêu cầu của Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh trong buổi giám sát để chuẩn bị cho việc thẩm tra các tờ trình của Chính phủ liên quan tới dự án Vành đai 3 trong kỳ họp tới.

Sau buổi khảo sát thực tế, tìm hiểu hồ sơ và nghe thuyết minh về dự án vành đai 3, Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội yêu cầu TP.Hồ Chí Minh và các địa phương có dự án đi qua cần giải thích, hoàn thiện hồ sơ dự án chi tiết, rõ ràng hơn, nhất là trong các phương án bố trí vốn, kế hoạch giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, cơ chế phối hợp để đảm bảo tính đồng bộ của dự án ...

Ông VŨ HỒNG THANH - Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội: "Làm rõ cơ chế, vai trò đầu mối của Thành phố như thế nào? Sự tham gia của địa phương khác như thế nào? Không chỉ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư mà còn trong cả quá trình thi công, kết nối."

Ông PHAN VĂN MÃI - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh:Hiện tại đã có tổ công tác gồm lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo địa phương trong vùng dự án. Sắp tới sẽ thành lập Ban Chỉ huy dự án, văn phòng dự án và thành lập Hội đồng cố vấn gồm các chuyên gia giao thông, cầu đường.”

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội phân tích làm rõ yếu tố nguồn vốn bố trí cho các hạng mục dự án và yêu cầu các địa phương cam kết đảm bảo phần vốn tăng thêm để không ảnh hưởng tiến độ của dự án. 

Ông VŨ HỒNG THANH - Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội: “Về đường song hành, đường vành đai, vốn trung ương, vốn địa phương, cơ chế điều phối hoạt động hiện Thành phố đang đề nghị linh hoạt. Nhưng theo quy định pháp luật là vốn không linh hoạt. Bởi còn liên quan đến vấn đề thu phí, thu hồi vốn phần ngân sách trung ương, địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị từ nay tới cuối tuần, Thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thiện hồ sơ, bổ sung, giải thích đầy đủ các vấn đề mà đoàn đã đặt ra để đảm bảo tiến độ phê duyệt, thẩm định trước khi trình Quốc hội trong kỳ họp tới./.

Thùy  Vân