Khánh Hoà: Nuôi biển công nghệ cao tại vùng biển hở

Nằm trong đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao tại Khánh Hòa, lần đầu tiên mô hình lồng HDPE được thí điểm tại vùng biển hở của tỉnh. Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu đột phá trong thực hiện định hướng phát triển nuôi biển hướng ra xa bờ của tỉnh theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao tại vùng biển hở xã Cam Lập, TP Cam Ranh sẽ được triển khai trong 1 năm. Tham gia mô hình này, 10 hộ dân được hỗ trợ lồng nuôi bằng vật liệu HDPE. Đi tiên phong trong đợt này, có 3 hộ, trong đó 1 hộ nuôi cá biển và 2 hộ nuôi tôm hùm. Đặc biệt, các lồng nuôi đều có hệ thống camera giám sát dưới nước, hệ thống định vị trên biển, giám sát từ xa 24/7 trên mọi thiết bị điện tử; các mô hình nuôi sẽ được trang bị máy cho ăn tự động, tiến tới mô hình nuôi công nghiệp.

Việc triển khai mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao trên vùng biển hở tại xã Cam Lập lần này là kết quả đột phá trong thực hiện định hướng phát triển nuôi biển hướng ra xa bờ của Khánh Hoà. Qua đó, giúp tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế biển, đồng thời, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường biển.

Cùng với triển khai Đề án, UBND tỉnh Khánh Hòa đang xây dựng các chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư cho người nuôi: cung cấp các khóa đào tạohỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho các hộ dân tham gia nuôi biển hở. Từng bước thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, với định hướng đến năm 2030, tỉnh sẽ chuyển đổi 100% lồng bè nuôi truyền thống sang nuôi lồng HDPE và nuôi công nghiệp vùng biển xa bờ, ứng dụng công nghệ cao, với phương thức quản lý hiện đại./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Djuang Niê - Đức Hưng