Khánh Hoà: Luật Thanh tra sửa đổi cần tránh chồng chéo giữa thanh tra và kiểm toán

Góp ý về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) các đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cho rằng dự án luật lần này cần quy định rõ để tránh sự chồng chéo giữa thanh tra và kiểm toán.

Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự quan tâm về một số vấn đề như: Cần quy định rõ về quyền thanh tra, việc thành lập cơ quan thanh tra của khu kinh tế, khu công nghiệp; Cần xem xét về việc quy định ngạch thanh tra viên chính; Cần xem xét đến tính độc lập của cơ quan thanh tra; Xem xét quy định rõ số lượng cán bộ thuộc bộ phận thanh tra cấp huyện là bao nhiêu người để phù hợp với công việc như hiện nay.

Ông LÊ HỮU TRÍ - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa: “Dự án Luật Thanh tra sửa đổi lần này chưa bảo đảm khắc phục được hạn chế của hoạt động thanh tra về xử lý sau thanh tra đã quy định tại Luật Thanh tra 2010. Điều đó cho thấy việc sửa đổi lần này chưa đảm bảo yêu cầu và mục đích của yêu cầu sửa đổi".

Ông NGUYỄN ĐÌNH ANH MINH - Chánh thanh tra TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa: “Chúng ta xem xét quy định thêm về bộ máy, số lượng biên chế của thanh tra cấp huyện. Số lượng biên chế cho thanh tra Nha Trang rất ít, trong khi đó đầu mối để thanh tra rất nhiều". 

 Theo các đại biểu đánh giá, dự án luật lần này vẫn còn một số hạn chế về vấn đề xử lý tránh chồng chéo giữa thanh tra và kiểm toán, để góp phần phát hiện vi phạm, xử lý hiệu quả hơn.

Ông LÊ HỮU TRÍ - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa: “Về vấn đề xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra giữa các cơ quan thanh tra và xử lý chồng chéo giữa hoạt động thanh tra và kiểm toán thì dự án luật lần này có quy định 1 điều nhưng theo tôi thì cái quy định này còn phụ thuộc nhiều yếu tố và trên thực tế nó chưa đảm bảo được tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra”.

Qua một buổi làm việc nghiêm túc với nhiều ý kiến góp ý, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp các ý kiến gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để tham gia góp ý tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV./.

Thực hiện : Duy Hòa Việt Bảo