Khai trương cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 29/03, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.

Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có địa chỉ www.dangcongsan.org.vn sẽ cung cấp đến bạn đọc những chủ trương, đường lối, chính sách, văn kiện của Đảng; là cổng thông tin giao tiếp giữa Đảng với nhân dân; trung tâm tích hợp thông tin của các cơ quan Đảng Trung ương, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội, các bộ, ngành và các tỉnh, thành ủy; là đầu mối tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các ấn phẩm của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị ban biên tập cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tổ chức quản lý, vận hành thông suốt, chuyên nghiệp, an ninh, an toàn tuyệt đối, bảo đảm đây sẽ là kênh thông tin có tính định hướng, phản ánh toàn diện, kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và là Cổng giao tiếp, cầu nối giữa Đảng với cán bộ đảng viên và nhân dân.

Thực hiện : Bích Liên Đức Minh