Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 13/5, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) đã chủ trì phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự kiến trong 3 ngày làm việc, UBTVQH sẽ cho ý kiến, xem xét, quyết định 14 nhóm nội dung tại phiên họp, cho ý kiến bằng văn bản đối với 5 nhóm nội dung.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, về công tác lập pháp, UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; dự thảo 2 Nghị quyết bao gồm Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Đối với  dự thảo 2 Nghị quyết, Bộ Chính trị đã có nghị quyết, kết luận. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị UBTVQH cho ý kiến về hồ sơ và các nội dung của từng dự án, dự thảo, trong đó tập trung xem xét kỹ lưỡng các dự án, dự thảo có hay chưa thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật; nội dung từng chính sách, nhất là các chính sách mới, những vấn đề khó, phức tạp, có sự điều chỉnh, bổ sung so với nội dung Chính phủ đã đề nghị khi trình UBTVQH xem xét, đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh…

Về công tác giám sát, các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, UBTVQH sẽ thảo luận tại phiên họp về 5 báo cáo định kỳ trình Quốc hội. 

Dương Dung -

Quang Sỹ -

Vũ Hiếu