Khai mạc Phiên họp thứ 17 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 28/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 17. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ diễn ra trong một ngày, cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 2. Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua trên cơ sở một số các nhiệm vụ cấp bách, cụ thể, Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Chính phủ, mới đây nhất là tại văn bản 1122 ngày 25/11/2022 Thủ tướng đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến, trình Quốc hội giải quyết sớm 7 nội dung.

Trong đó việc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Quốc hội xem xét, phê duyệt Quy hoạch tổng thể quốc gia là việc hết sức cấp thiết.

Đối với Luật Khám bệnh, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự án luật đã được cho ý kiến tại 2 tại kỳ họp, chất lượng khá đảm bảo.

Ngoài ra, còn có một số nội dung liên quan đến tài chính, ngân sách như vấn đề xử lý các vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT. Tổng kết đánh giá Nghị quyết 30 liên quan đến khoản 3 của Quốc hội về cơ chế đặc thù, đặc biệt, đặc cách trong công tác phòng chữa bệnh, chống dịch. Theo quy định đến hết năm này là hết hiệu lực, cần đánh giá tổng kết vấn đề này và có chính sách gì để hỗ trợ cho ngành y tế trong giai đoạn tới thì Chính phủ sẽ trình.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền về tài chính và ngân sách. Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đó là giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Về điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại của năm 2022 của các địa phương, có địa phương đề nghị tăng, có địa phương đề nghị giảm, vì vậy cần phải xem xét cho ý kiến.

Do phiên họp chỉ diễn ra trong 1 ngày, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng, phát biểu sôi nổi để đảm bảo cao nhất chất lượng cũng như mục tiêu kết quả mà phiên họp đã đặt ra.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Dương Dung Hoàng Hương Anh Đức Tùng Dương