Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội

Sáng 5/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố dự kiến xem xét, thông qua 67 nội dung, gồm 25 báo cáo và 42 nội dung ban hành nghị quyết.

Theo đó, tại Kỳ họp này, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của thành phố Hà Nội; Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2023 và dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024; Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, kinh tế Thành phố đạt được kết quả khá, tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 6,08%, cả năm ước tăng 6,27%, cao hơn mức bình quân của cả nước; thu ngân sách dự kiến đạt 400.421 tỷ đồng, bằng 113,5% so với dự toán và tăng 20% so với năm 2022; các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi và phát triển mạnh; thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 62% so với năm 2022; công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội được đẩy mạnh, nhất là khởi công và triển khai dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội theo Nghị quyết số 56 của Quốc hội.

Hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND các cấp Thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều đổi mới, hoạt động ngày càng đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Thùy Linh -

Thế Anh