Khách mời hôm nay: Nghệ sĩ Ưu tú Lệ Giang - Tiếng đàn bầu là tiếng lòng tôi với cuộc sống

Ông bà ta có câu "Đàn bầu ai gẩy nấy nghe - Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu", tuy nhiên, có một người nghệ sĩ, không những nghe mà còn đam mê và gắn bó với cây đàn này suốt 30 năm qua. Đó chính là Nghệ sĩ Ưu tú Lệ Giang.

Đam mê và gắn bó với cây đàn bầu từ khi 8 tuổi, trong 30 năm qua, Nghệ sĩ Ưu tú Lệ Giang đã không chỉ nuôi dưỡng tình yêu với đàn bầu cho riêng mình để rồi ngày càng hoàn thiện về kỹ năng nghề mà còn truyền được ngọn lửa đam mê cho các thế hệ tiếp bước tại Khoa Dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của Nghệ sĩ Ưu tú Lệ Giang về tình yêu với đàn bầu, với âm nhạc dân tộc vừa trên cương vị của một người nghệ sĩ, vừa trên cương vị một giảng viên!

Thực hiện : Nhật Thảo

quảng cáo