Khách đổi, trả vé tàu Tết Nguyên Đán có thể bị thu phí tới 20%

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa đưa ra quy định thời gian, mức phí đổi, trả vé tàu Tết Quý Mão tùy theo mác tàu, chặng hành khách đã mua vé.

Cụ thể, khi trả vé, hành khách có vé cá nhân phải trả vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên với mức phí là 10% giá vé, từ 4 giờ đến dưới 24 giờ mức phí là 20% giá vé, dưới 4 giờ không áp dụng trả vé. Hành khách có vé tập thể phải trả vé trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên với mức phí là 10% giá vé, từ 24 giờ đến dưới 72 giờ mức phí là 20% giá vé, dưới 24 giờ không áp dụng trả vé.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam