Kết nối việc làm cho người mất việc do Covid-19

Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kết nối việc làm, hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, ngày 12/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm lần thứ I năm 2022. Tham gia ngày hội có 30 doanh nghiệp và cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài tỉnh cùng hơn 1.000 học sinh, sinh viên, người lao động mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Tại ngày hội, các em học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng lao động tư vấn về cơ hội việc làm tại các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong và ngoài tỉnh Lào Cai cũng như đi xuất khẩu lao động. Qua đó, giúp các em học sinh, sinh viên có định hướng nghề nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường; người lao động có cơ hội tìm được công việc thích hợp với trình độ, khả năng của mình.

Hồng Ngọc