Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại tố cáo còn hạn chế

Để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 15, sáng 28/9, tại Ninh Bình, Uỷ ban Pháp luật tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 9 để thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2022.

Các ý kiến thành viên Uỷ ban Pháp luật đề nghị Chính phủ, Thanh tra chính Phủ, sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh sẽ giúp cho việc tìm kiếm thông tin liên quan được chính xác, nhanh chóng và tiện lợi, cũng như giúp cho các cơ quan có thể theo dõi, giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Tuy nhiên, hệ thống này hiện chưa có sự liên thông kết nối giữa trung ương và địa phương.

Về vấn đề này, đại diện Thanh tra chính phủ cho biết, trên thực tế đã có những bộ ngành, địa phương nhập thông tin đầu vào rất tốt, tuy nhiên hiện chưa có quy định mang tính bắt buộc về vấn đề này.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá đầy đủ hơn về chất lượng, hiệu quả của hoạt động tiếp công dân gắn với việc giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là việc tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, nêu rõ cụ thể những cơ quan, địa phương có tỷ lệ thủ trưởng tiếp công dân thấp để yêu cầu chấn chỉnh, xem xét trách nhiệm.

Thực hiện : Thùy Linh Anh Tuấn