Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện: Quy định thể nào cho đúng?

Chiều 25/2, Phó Thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) với sự tham gia của 25 địa phương khu vực trung du miền núi phía bắc và vùng đồng bằng sông Hồng.

Một điểm mới trong dự thảo luật Đất đai sửa đổi là bổ sung Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh để phù hợp với Luật Quy hoạch vừa được Quốc hội thông qua. Hiện các địa phương đang gấp rút hoàn thành quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh và Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trình Chính phủ. Vì vậy, vấn đề này nhận được sự quan tâm của nhiều địa phương. 

Theo dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, tại khoản 7 Điều 65 yêu cầu khi lập kế hoạch sử dụng đất, các công trình, dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, diện tích để đấu giá quyền sử dụng đất phải xác định rõ vị trí, ranh giới, diện tích đến từng thửa đất trên bản đồ địa chính. Theo lãnh đạo nhiều địa phương, quy định này sẽ rất khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhất là các công trình theo tuyến.

Quy hoạch là tổng hoà của kế hoạch từ trên xuống dưới, tuy nhiên với tiến độ lập quy hoạch quá chậm như hiện nay, sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương từ cấp tỉnh, huyện. vì vậy cần xem xét quy định thời gian tối thiểu trong lập quy hoạch từ cấp trên, để quy hoạch cấp dưới có cơ sở để lập, thực hiện.

Sỹ Cường