Israel đồng ý trả lại tiền thuế cho chính quyền Palestine

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm qua 27/2 cho biết Israel đã đồng ý nối lại việc bàn giao tiền thuế thu hộ cho Chính quyền Palestine để thanh toán các dịch vụ cơ bản và thúc đẩy nền kinh tế tại Bờ Tây.

Đây là số tiền mà Israel đã giữ lại sau khi xảy ra xung đột tại Gaza. Chính quyền Paelstine cáo buộc hoạt động điều hành trong những tháng qua đã bị đình trệ, công chức bị nợ lương, bởi trong số tiền bị giữ có cả khoản thu thuế ở Bờ Tây đã được ghi trong Hiệp ước Oslo cách đây 30 năm. 

Bộ trưởng tài chính Mỹ cũng kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhanh chóng tái cấp phép cho các lao động người Palestine và cắt giảm các quy định cản trở thương mại của Bờ Tây với bên ngoài, khi các hoạt động này mang tính sống còn đối với đời sống kinh tế của cả người Palestine và người Israel.

Hoàng Việt