Israel biểu tình phản đối cải cách tư pháp

Tạo Israel, hàng chục nghìn người dân đã kéo tới bên ngoài trụ sở Quốc hội nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi của chính phủ nước này.

Kế hoạch cải cách tư pháp đã bị người dân phản đối nhiều ngày nay, khi cho rằng đi ngược lại tiến trình dân chủ hóa, như can thiệp vào công việc của tòa án tối cao hay phân biệt người đồng giới. Hiện dự luật bao gồm một số nội dung cơ bản của kế hoạch cải cách tư pháp đã được Ủy ban Hiến pháp, Luật pháp và Tư pháp Israel thông qua, tuy nhiên cũng đã diễn ra tình trạng hỗn loạn giữa các nghị sĩ trong khi tranh luận.