IPU-144: Việt Nam nêu đề xuất hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0

Tiếp tục các hoạt động tại Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 144 (IPU-144) diễn ra từ ngày 20-24/3 tại Bali, Indonesia. Ngày 22/3, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có bài phát biểu tại Phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU 144 với chủ đề “Hướng tới phát thải ròng bằng 0: Quốc hội tham gia hành động về vấn đề biến đổi khí hậu”.

Khẳng định tình trạng biến đổi khí hậu đang ở mức báo động đỏ đối với nhân loại, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà nhấn mạnh, cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 là mục tiêu chung được hầu hết các quốc gia theo đuổi trong đó có Việt Nam và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng nhắc lại quyết tâm thực hiện những cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu mà Việt Nam đã tham gia, trong đó có cam kết tại COP 26. Nhằm thúc đẩy hành động của Quốc hội hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0”, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đưa ra nhiều đề xuất cụ thể.

Ông VŨ HẢI HÀ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: “Nghị viện các nước thúc đẩy các Chính phủ triển khai mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa các chính sách nhằm ứng phó biến đổi khí hậu theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; xây dựng lộ trình thực hiện mục tiêu hướng tới phát thải ròng bằng 0 như cam kết tại Hội nghị COP 26, đi đôi với việc tăng cường giám sát triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, nhất là mục tiêu 13 về biến đổi khí hậu.”

Đoàn Việt Nam cũng nhấn mạnh Nghị viện các quốc gia cần tăng cường hợp tác, trên cơ sở nguyên tắc công bằng, trách nhiệm chung nhưng có phân biệt, phù hợp với năng lực và điều kiện riêng biệt của mỗi quốc gia; nhất là giữa các Nghị viện thành viên, IPU và các tổ chức quốc tế nhằm kết nối, bổ sung nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, nâng cao năng lực của Nghị viện trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Đề nghị các Nghị viện tăng cường công tác lập pháp, rà soát, bổ sung xây dựng luật; giám sát và phân bổ ngân sách để bảo đảm việc thực hiện các cam kết khí hậu của quốc gia./.

Thực hiện : Kim Ngọc