Huyện Định Hóa chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới

Ngày 16/11/2021, Chủ tịch Quốc hội nước Vương Đình Huệ khi về dự, chung vui Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhân dân xã Trung Lương, huyện Định Hóa và phát biểu chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương cần quan tâm, tập trung nguồn lực để hỗ trợ xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 để tri ân đồng bào Thủ đô kháng chiến chiến. Sau 2 năm thực hiện chủ trương của Chủ tịch Quốc hội, đến nay huyện Định Hóa đã hoàn thiện toàn bộ các tiêu chí, trình các cơ quan chức năng quyết định công nhận huyện Nông thôn mới năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, ngày 18/02/2022, tại nhà Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan, Ban, Bộ, Ngành TW, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các các Tập đoàn, Doanh nghiệp đã thống nhất hoàn thiện Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023.

Trong 2 năm qua, với quan tâm, giúp đỡ sâu sát của Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các Ban, Bộ, ngành và các Tập đoàn, doanh nghiệp Trung ương và chính quyền địa phương, đến nay huyện Định Hóa đã hoàn thành và trình các cơ quan quyết định công nhận huyện Định Hóa đạt chuẩn huyện Nông thôn mới.

Cùng với huyện Định Hóa, các huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang và Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau là các huyện anh hùng, cách mạng trong kháng chiến cũng đang ra sức thực hiện các mục tiêu sớm trở thành huyện nông thôn mới theo chủ trương chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội. Từ kết quả “đi trước”, Định Hóa đã chia sẽ nhiều kinh nghiệm với các huyện bạn để hoàn thành theo tiến độ đã đề ra.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đặng Linh -

Quang Sỹ