Hướng dẫn 5 nhóm vấn đề chính trong hoạt động giám sát của HĐND

Sáng 8/8, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc giữa Lãnh đạo Quốc hội với Ban Công tác Đại biểu về việc góp ý hoàn hiện Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân sẽ tập trung hướng dẫn 5 nhóm vấn đề chính bao gồm: chương trình giám sát của HĐND, thường trực HĐND, các Ban của HĐND; hoạt động chất vấn tại kỳ họp của HĐND, hoạt động chất vấn và giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND; giám sát chuyên đề của của HĐND, các ban của HĐND; hoạt động giám sát của tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và giám sát của đại biểu HĐND; xem xét việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát, chất vấn, giải trình.

Phát biểu gợi mở, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc ban hành Nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân là cần thiết. Ngay từ sớm, Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã có chủ trương đối với vấn đề này. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, Ban soạn thảo cần phải làm rõ hơn tên gọi của Nghị quyết, căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành Nghị quyết, mục đích, quan điểm chỉ đạo, thể hiện những định hướng lớn. Ngoài 5 vấn đề cần xin ý kiên liên quan tới hoạt động giám sát của HĐND ở những địa phương đang thực hiện và thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị; về công tác tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát của các Ban HĐND; hoạt động giám sát chuyên đề của các ban HĐND cấp xã; tính pháp lý văn bản của Tổ đại biểu HĐND; trách nhiệm thực hiện các kiến nghị trong nghị quyết và kết luận sau giám sát, chất vấn, giải trình thì cần phải rà soát kỹ thêm để hướng dẫn những vướng mắc thực tiễn HĐND đang gặp phải. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc xây dựng Nghị quyết hướng dẫn phải căn cơ, đảm bảo thật sự chất lượng, làm sao để hoạt động giám sát đi vào hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, thực chất.

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết, các đại biểu cơ bản tán thành với 5 nhóm vấn đề cần tập trung hướng dẫn; đồng thời cũng đề nghị, Ban soạn thảo xem xét lại thẩm quyền quyết định các vấn đề chất vấn của thường trực hội đồng nhân dân tại một số điều trong dự thảo nghị quyết. Nghị quyết cần tập trung hướng dẫn vào những nội dung luật chưa quy định rõ, những nội dung mà HĐND đang vướng mắc thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Thường vụ quốc hội hướng dẫn.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, qua thảo luận, thống nhất, về tên gọi là Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. Đây là nghị quyết hướng dẫn, mang tính chất cẩm nang. Với 5 nhóm vấn đề xin ý kiến tại cuộc làm việc, đề nghị ban soạn thảo tiếp thu ý kiến tối đa, hoàn thiện hồ sơ để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8. 

Thực hiện : Dương Dung Vũ Hiếu